Відбулися Загальні збори акціонерів ПрАТ «АвтоКрАЗ»

03 квітня, 2018

Сьогодні, 3 квітня, відбулися Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ».

Акціонери ПрАТ «АвтоКрАЗ» заслухали і затвердили звіт генерального директора Р. Черняка про результати фінансово-господарської діяльності компанії у 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік, звіт і висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність у 2017 році, річну фінансову звітність, звіт Наглядової Ради, звіт ПрАТ «АвтоКрАЗ» про прибуток у 2017 році.

У своїй доповіді генеральний директор зазначив, що від реалізації виробленої продукції підприємство за звітний рік отримало чистий дохід у сумі 1 млрд. 48 млн. грн. У загальній кількості виготовленої в 2017 техніки найбільшу частку - 41% - займають бортові автомобілі, 38% - шасі під монтаж різного спецобладнання, тягачі - 17%, самоскиди - 3%, сортиментовози - 1%.

Реалізація автомобільної техніки здійснювалася: на внутрішній ринок - 81% від загального обсягу поставок, у країни далекого зарубіжжя - 5%, СНД - 14%. Поставки цивільному сектору України зросли в три рази, порівняно з 2016 роком.

Одним з важливих подій звітного року генеральний директор назвав проходження ПрАТ «АвтоКрАЗ» першого наглядового аудиту системи менеджменту якості в період дії сертифікату, отриманого в листопаді 2016 року, що підтверджує відповідність системи вимогам ISO/TS 16949:2009. Для підвищення якості продукції, що випускається, у договорах на поставку були включені вимоги щодо функціонування системи менеджменту якості у постачальників відповідно ISO/TS16949:2009.

Капітальні інвестиції в 2017 році склали 1,8 млн. грн. і були спрямовані на придбання обладнання, інструменту, інвентарю, оснастки, вкрай необхідних для організації виробничого процесу, модернізації і реконструкції основних засобів. На виконання необхідних робіт з поточного та капітального ремонту споруд і устаткування за звітний рік витрачено близько 29 млн. грн., утримання поліклініки, гуртожитків, їдалень, палацу культури та інших об'єктів – 7,4 млн.грн.

У доповіді фінансового директора було відзначено, що зростання витрат і недостатні обсяги виробництва в звітному періоді, постійне зростання валютних курсів, нарахована сума відсотків за користування кредитними ресурсами позначилися на тому, що «АвтоКрАЗ» у звітному році має значні збитки. У зв'язку з цим загальними зборами акціонерів ПрАТ «АвтоКрАЗ» прийнято рішення: оскільки «АвтоКрАЗ» за підсумками 2017 року має збиток, резервний фонд, фонд виплати дивідендів і фонд розвитку виробництва не формувати через відсутність джерела.

План підприємства на поточний рік, озвучений на зборах акціонерів генеральним директором в звітній доповіді, серед іншого, передбачає:

  • нарощування обсягів виробництва і реалізації автомобілів за рахунок утримання позицій на внутрішньому ринку і збільшення замовлень на експорт;
  • продовження робіт із адаптації двигунів Євро-6, створення перспективних моделей автомобілів, у першу чергу - для потреб української армії, і компактних вантажівок для комунальних служб країни з метою імпортозаміщення та розширення своєї присутності;
  • активізація робіт із виходу на нові ринки збуту;
  • подальше впровадження заходів щодо поліпшення якості продукції КрАЗ на всіх етапах її виробництва;
  • вдосконалення технологічних процесів і впровадження енергозберігаючих технологій на підприємстві.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «АвтоКрАЗ» прийняли рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, затвердив умови договорів, що укладатимуться з членами нової Наглядової ради. Також, відповідно до чинного законодавства, припинені повноваження голови і членів Ревізійної комісії та дія договорів, укладених з ними, як членами Ревізійної комісії.

Кількість переглядів 966

Архів новин