nn

Інформація емітента

1. Календарні плани:

2. Установчі документи:

3. Фінансова звітність:

Фінансова звітність за 2011 рік:

Фінансова звітність за 2010 рік:

4. Органи управління:

5. Особлива інформація:

6. Річна інформація емітента:

7. Інформація про Загальні збори акціонерів:

Презентация техники